Velden zijn niet correct ingevuld
Annuleren Bestelling

Bestelling annuleren

Annuleren of verplaatsen van uw bestelling

Het kan gebeuren dat uw evenement of feest door omstandigheden geen doorgang kan vinden. U wilt dan uw bestelling voor de gehuurde datum annuleren. 

Vaak wordt er kort voor gebruiksdatum geannuleerd wat voor ons omzetderving betekent. Wij verhuren de door uw vastgelegde producten immers niet bij overige aanvragen en de tijd om het nog te verhuren na annulering is dikwijls te kort. Jarenlang hebben wij dit "in goed overleg" kunnen oplossen echter is er in het verleden hier veel misbruik van gemaakt en zijn wij genoodzaakt de volgende Algemene Voorwaarden met betrekking tot Annulering op te stellen:

Indien de huurder tot annulering overgaat en/of geen gebruik heeft gemaakt van de ter beschikking gestelde zaken is de huurder de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:

  • Annulering tot 7 dagen voor gebruiksdatum,  50% van het factuurbedrag.
  • Annulering binnen 7 dagen voor gebruiksdatum,  100% van het factuurbedrag.

Verplaatsen van uw geannuleerde Bestelling

Wij bieden u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te verplaatsen naar een andere datum maximaal 6 maanden later dan geannuleerde gebruiksdatum. Let wel, u dient het factuurbedrag (vermindert met personeels- en reiskosten) te voldoen bij moment van annuleren. Dit betaalde factuurbedrag kunt u dan zien als kortingsbedrag op een nieuwe bestelling die binnen deze termijn van maximaal 6 maanden na de geannuleerde gebruiksdatum wordt afgehaald/geleverd.

Slechte weersomstandigheden

Wanneer u door slechte weersomstandigheden een aangepaste bestelling wenst te doen, dan is in overleg veel mogelijk. Het factuurbedrag kan echter niet lager uitvallen.